Số lượng răng của bánh cóc

Ta có thể thấy số răng bánh cóc càng cao thì giá trị của dụng cụ vặn bánh cóc như cơ lê bánh cóc, cần xiết tự động lại càng tăng nhanh

Đơn vị đo: 1 (đơn vị, cái, chiếc)

Sơ lược về cơ cấu bánh cóc

Cơ cấu bánh cóc là một cơ khí gồm một bánh răng và một cá chặn cho phép bánh răng chỉ có thể quay theo một chiều và ngăn không thể quay theo chiều ngược lại

Cơ cấu bánh cóc
Nguyên lý cơ cấu bánh cóc (ảnh Wikipedia)
 

Tên gọi bánh cóc

Bánh cóc hoặc bánh coóc,  thực sự không phải là một loại bánh, đó là từ tượng thanh trong tiếng Việt, mỗi khi quay, mắt cá đập vào bánh răng nghe cóc cóc, nên gọi là bánh cóc.
Tiêng anh gọi cơ cấu bánh cóc là ratchet mechanics

Cơ cấu bánh cóc trong các dụng cụ vặn

Hầu như dụng cụ vặn nào cũng có thể sắp xếp bánh cóc để vặn mà không cần nhấc ra

Cần xiết lực tự động

Công cụ tốt có khá nhiều cần xiết lực tự động, chúng tôi tháo mẫu Total THT106126  ra thi cơ cấu bánh cóc như dưới đây

Cơ cấu bánh cóc trong cần xiết lực

Những chi tiết của bánh cóc
 

Cờ lê bánh cóc

Cờ lê có thể có một đầu vòng bánh cóc, cũng được gọi là cờ lê tự động, và đầu vặn đó gọi là đầu vòng cóc.

Một cờ lê vòng cóc


Cấu tạo bên trong đầu vòng cóc của cờ lê khác đơn giản
 
Cấu tạo bên trong
 

Tại sao số răng của bánh cóc lại quan trọng

Nếu gọi số răng của bánh cóc là T thì do mỗi lần bánh cóc nhảy một răng thì sẽ quay được một góc tối thiểu có độ lớn là:
A = 360°/T
 
Rõ ràng, A là góc tối thiểu cần thiết để vặn. Nếu không gian vặn có góc nhỏ hơn A thì sẽ không thể vặn được. A càng nhỏ thì càng chính xác cao khi vặn. Nói cách khác, số lượng răng T càng lớn thì càng có tính chính xác cao, và giá thành vì thế cũng cao hơn
Cơ cấu bánh cóc 72 răng

Cách kiểm tra số lượng răng bánh cóc mà không tháo rời

Cách làm này xuất phát từ chính tên gọi của bánh cóc, hãy đếm tiếng lóc cóc khi cơ cấu quay đủ một vòng tròn. Mỗi một răng nhảy qua mắt cá tạo ra một tiếng "cooc" , do đó đếm tiếng động này chính là đếm số răng.

Cách đếm số vòng răng của cờ lê bánh cóc


 
gọi Miễn Phí