Kích thước danh định ke góc

Kích thước danh định của ke góc nam châm là gì và cách đo thế nào ?

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Kích thước danh định của ke góc nam châm thường được đo theo chiều dài của một cạnh tiếp xúc nhất định tùy theo loại hình dạng. Đơn vị tính thường là theo Inche

1.Với ke góc nam châm có cạnh theo tam giác vuông 3-4-5

Ke góc loại tam giác vuông theo tỷ lệ các cạnh 3-4-5 là tam giác vuông thường gặp vì tính dễ làm, dễ đo, tiết kiệm vật liệu và dễ kiểm tra góc vuông theo định lý Pi-ta-go 3² + 4² = 5²
Với ke góc có cạnh tam giác vuông 3-4-5 thì cỡ danh định được đo theo chiều dài cạnh góc vuông lớn nhất (ứng với tỷ lệ 4).
Tam giác vuông pitago

Với tam giác vuông này có 3 cạnh 40, 50, 58 thì cỡ sẽ đo theo cạnh 50 tức 2inch

2. Ke góc nam châm hình ngôi nhà

Ke này là một đa giác 8 cạnh có dạng hình ngôi nhà nhưng chỉ đo 3 góc Góc nhọn (45°), góc vuông (90°), góc rộng (135°) , là ke góc phổ biến nhất do công dụng của nó. Kích thước danh định sẽ đo theo chiều dài cạnh mái nhà, ví dụ hình sau là cạnh 75mm
K góc nam châm lục giác
Ke góc nam châm dạng mái nhà

3.Ke góc nam châm dạng lục giác

Ke góc nam châm dạng lục giác sẽ không phải là một lục giác đều, đo được các góc 35°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°. Kích thước danh định được đo theo cạnh lớn nhất của hình lục giác
Ke góc lục giác
Cạnh lục giác lớn nhất

 
gọi Miễn Phí