Khổ lưỡi đục dẹp

Khổ của lưỡi đục dẹp hay còn gọi là số của lưỡi đục dẹp chính là chiều rộng của phần lưỡi cắt của đục dẹp đo theo milimet, có thể đo dễ dàng bằng thước

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Đục gỗ cầm tay

Đục gỗ cầm tay có khổ lưỡi đục phổ biến từ 6mm đến 25mm.

Đục dẹp bê tông gắn máy khoan đục

Các mũi đục dẹp gắn máy để đục bê tông có thể có khổ lớn đến 40mm

 
gọi Miễn Phí