Tầm với - hành trình cảo 3 chấu

Hành trình cảo 3 chấu là chiều dài tối đa mà mũi trục ren của cảo 3 chấu tịnh tiến được. Ta không thể tháo được các bánh răng, vòng bi ở sâu trong trục hơn độ dài hành trình này.

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Định nghĩa

Tầm với hay còn gọi là hành trình cảo 3 chấu là chiều dài tối đa mà mũi trục ren của cảo 3 chấu tịnh tiến được. Ta không thể tháo được các bánh răng, vòng bi ở sâu trong trục hơn độ dài hành trình này. Hành trình cảo 3 chấu còn được gọi dân dã là độ sâu lòng cảo 3 chấu theo cách gọi tương đương với các loại cảo khác.

Tầm với của cảo 3 chấu có quan trọng không ?

Cảo 3 chấu có tầm với lớn

Là một trong 2 chỉ số quan trọng nhất của cảo, tầm với thể hiện khoảng cách mà cảo có thể kẹp vào vòng cần tháo từ vị trí vít ren chạm vào trụ cần tháo. Nếu bạn cần tháo ở những khu vực có vòng ở sâu bên dưới thì cần phải chọn những cảo 3 chấu có hành trình lớn mới có thể sử dụng để kéo nó ra được.

Cách đo tầm với của cảo 3 chấu

 

 

Tầm với của cảo 3 chấu được đo chuẩn dựa trên lý thuyết là chiều dài tối đa mà mũi trục ren của cảo 3 chấu tịnh tiến được, hay nói đơn giản là quãng đường tối đa trục ren đi được khi ta vặn nó từ bước ren đầu tiên đến khi không thể vặn được nữa. Càng vặn ren thì tầm với càng giảm đồng thời các chấu thu về kéo theo vòng cần tháo. Khi thanh tren ở vị trí trên cùng tại bước ren cuối của nó, đây sẽ là tầm với tối đa của cảo 3 chấu.

Tầm với của cảo 3 chấu
Từ đó, ta có thể thấy hành trình hay tầm với của cảo 3 chấu chính là khoảng cách đo từ điểm đầu và điểm cuối của bước ren trên thanh trục. Do đó các bước đơn giản nhất để đo tầm với của cảo là :

  1. Vặn thanh trục ren xuống cho tới hết phần ren hoặc không vặn được nữa.
  2. Dùng thước thép đặt lên phần thanh trục đo từ điểm ren đầu cho tới phần ren cuối của thanh trục ( chỉ đo phần có ren ). Khoảng cách này chính là tầm với hay trình của cảo 3 chấu.
Lưu ý : Một số nhà máy sản xuất có mài phần ren phía trên để tránh vặn ren xuống quá sâu, đối với trường hợp này ta vặn tới khi không vặn được nữa, rồi đo như bình thường.

Tầm với có liên hệ gì với độ mở của cảo 3 chấu ?

Đều là 2 chỉ số quan trọng của cảo 3 chấu và chúng có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Cụ thể độ mở càng lớn, chấu cảo càng to kéo theo thanh trục cũng phải dài hơn - có nghĩa là tầm với cũng dài hơn. Hiện tại ở Công Cụ Tốt có đầy đủ các loại cảo 3 chấu với các kích cỡ và tầm với khác nhau. Các bạn có thể tham khảo tại đây

Các loại cảo 3 chấu Công Cụ Tốt cung cấp 
Các loại cảo 3 chấu Công Cụ Tốt cung cấp

 

 

 
gọi Miễn Phí