Đường kính trục bánh xe

Bánh xe đẩy có trục là một bu lông, không cần tháo ta vẫn có thể đo được đường kính trục

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Cấu tạo của trục bánh xe đẩy là một bu lông , ta chỉ có thể đo ở phần đã tạo ren nếu không muốn tháo trục ra đo. Do đó cần đo theo 2 bước

1. Đo đường kính đỉnh ren

Trên ngàm của thước kẹp có một phần bằng phẳng, sử dụng phần đó kẹp vào trục để đo đường kính tạo bởi các đỉnh ren
Đo đỉnh ren

2.Đo đường kính chân ren

Trên thước kẹp, ta thấy ở mũi của các ngàm kẹp là dạng vát mỏng, lách vào các chân ren để đo đường kính chân ren
Đường kính
 

3.Lấy trung bình cộng 2 kết quả

Lấy trung bình cộng 2 kết quả, cộng lại chia đôi, lấy phần nguyên.
Lý do lấy phần nguyên là vì các trục ren sẽ sản xuất theo tiêu chuẩn số nguyên, ít khi lẻ (ở việt nam đo theo hệ mét, không dùng hệ quốc đế - hệ inch)
 
gọi Miễn Phí