Đường kính trong lỗ lắp máy của đĩa cắt

Đường kính trong của đĩa cắt liên quan đến đường kính trục lắp vào máy cắt mài, ta phải chọn một cách phù hợp

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Cách đo đường kính trong

Đường kính trong có thể dễ dàng đo được bằng một thước kẹp

Đường kính trong đĩa cắt

Sử dụng long đen đệm

Máy cắt có thể có các trục lắp theo tiêu chuẩn khác nhau, khi đó bắt buộc phải dùng long đen để đệm để đảm bảo đĩa cắt đồng tâm với trục quay, tránh lệch trục gây ra tai nạn. Ví dụ đĩa cắt 25/32 inch ( trục 20mm) để lắp vào máy có trục 16mm cần dùng long đen có vành khuyên 2mm để lắp 
Long đen

Một long đen phổ thông

Long đen cao cấp

Long đen cao cấp có thêm các chi tiết tăng ma sát và độ khít giữa trục quay và đĩa cắt
 
gọi Miễn Phí