Đường kính thân mũi đục

Đường kính thân mũi đục gắn máy khoan được đo bằng đường kính đường tròn ngoại tiếp thiết diện thân mũi đục bất kể thân mũi có dạng lục giác hay dạng tròn

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Mũi đục có đường kính danh định là 17mm hoặc 14mm nhưng thân có thể có nhiều kiểu thiết diện như thân tròn, thân lục giác. Vậy trong thực tế ta đo đạc thế nào ?


Các cỡ đường kính thân đục
Các cỡ đường kính thân đục
 
Trong thực tế do các nhà sản xuất khác nhau không sử dụng chung 1 tiêu chuẩn hay 1 khuôn đúc lên các sản phẩm sẽ có tỉ lệ bị chênh lệch so với thông số định danh. Do đó một số loại mũi đục có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn và để đo thực tế thông số này chúng ta sẽ dùng phần má rộng của thước kẹp để đo.
  • Đối với mũi có hình tròn các bạn đo phần thân ở giữa sau mũi và trước cán chuôi. Đặt phần má rộng thước kẹp đo đường kính hình tròn như bình thường.
  • Đối với mũi hình lục giác bạn đo tại 2 điểm đối xứng với nhau qua trục giữa của chúng, hay chính là đường kính của đường tròn ngoại tiếp thiết diện thân mũi đục.

Thân đục có kích thước 14mm
Thân đục có kích thước 14mm đúng chuẩn với định danh
 
Đo đường kính mũi đục thực tế
Một số mũi đục khi đo đường kính thực tế có sự chênh lệch
 
gọi Miễn Phí