Đường kính mũi phay bán nguyệt

Đường kính mũi phay gỗ bán nguyệt ngang hay mũi phay đào thường được đo một cách rất chính xác, có cả hệ mét và hệ inch

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

 
gọi Miễn Phí