Đường kính mũi khoan định tâm mũi khoét

Các đo đường kính mũi khoan đinh tâm của các mũi khoét

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Mũi khoét thường có một mũi khoan định tâm ở trong

Một mũi khoét bê tông

Mũi khoét có đường kính càng lớn thì mũi khoét cũng có đường kính lớn tương ứng để chịu lực. Mũi khoan tâm có thể thay thế nhưng chúng thường có kiểu chuôi weldon nên cũng khá khó tìm kiếm
 
gọi Miễn Phí