Đường kính mặt đóng chuôi con chữ

Tại sao thanh đóng chữ có thiết diện vuông nhưng chuôi của thanh đóng thường được làm vát đi thành hình tròn nhỏ hơn ? đó là vì khi sử dụng chuôi sẽ bị tòe ra, nhưng vẫn phải xếp được chữ

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Nếu chuôi không được làm vát thuôn đi, thì sau này bị tòe dần ra trong quá trình đóng chữ, nó sẽ lớn hơn thiết diện ngang gây khó khăn trong việc xếp chữ trong hộp hoặc xếp chữ trong các bộ đóng chữ hàng loạt.


 
gọi Miễn Phí