Đường kính đầu búa đập tròn

Búa bi, búa cao su có một đầu đập mà mặt đập có dạng hình tròn được xác định độ lớn bằng đường kính đường tròn này

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Búa bi hay búa cao su 2 đầu và một số loại búa có một đầu đập mà mặt đập là một hình tròn. Dùng thước kẹp điện tử, đo đường kính mặt hình tròn của đầu búa tròn

 
gọi Miễn Phí