Đường kính mỗi giác hút

Có thể đo đường kính giác hút bằng nhiều cách như dùng thước kẻ nhưng chính xác nhất vẫn là thước kẹp điện tử

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Nếu không có thước kẹp điện tử, có thể đo đường kính giác hút bằng thước kẻ học sinh

Thước kẻ đo giác hút
 
gọi Miễn Phí