Đường kính chuôi mũi khoan

Mũi khoan có thể có các kiểu lục giác, chuôi tròn, chuôi tròn vát nên cách đo cũng khác nhau, chúng ta cần biết cách đo đúng đường kính chuôi để từ đó biết được mũi khoan có lắp vừa máy khoan hay không

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Mũi khoan chuôi lục giác

Dùng phần kẹp mặt của thước kẹp, đo khoảng cách cạnh đến cạnh của thiết diện lục giác. Nói cách khác là đo đường kính đường tròng nội tiếp thiết diện chuôi lục giác. Tuyệt đối không đo đỉnh đến đỉnh
Đường kính chuôi lục giác
 

Chuôi lục 6 ly kiểu Nhật, Mỹ

Mặc định, đây là kiểu chuôi lục giác và có thông số là 1.4 inch đo từ cạnh đến cạnh của thiết diện tức là 6.35mm. Tuy nhiên các mũi khoan trong thực tế hay làm nhỏ hơn một chút từ 6.15 ~ 6.3mm chứ ít khi làm to hơn 6.35 để đảm bảo lắp vừa các máy bắt vít.

Đo đường kính chuôi tròn và tròn vát

Ta chỉ cần đo đường kính hình tròn hoặc hình tròn ngoại tiếp với thiết diện là được
 
gọi Miễn Phí