Đường kính lốp bánh xe đẩy

Đường kính lốp bánh xe đẩy là đường kính ngoài của lốp chứ không phải đường kính vành lốp

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Với bánh xe đẩy, để bánh xe ở trạng thái tự nhiên không chịu tải, dùng thước kẹp đo đường kính lốp là dễ dàng và chuẩn xác nhất. Với các bánh xe đẩy kích thước lớn, xoay chuyển thước để dễ kẹp

 
gọi Miễn Phí