Độ rộng đường ron lát gạch

Độ rộng đường ron gạch chỉ cỡ milimet nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mĩ nền, tường khi ốp lát gạch men

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Đường ron gạch là đường cách nhau giữa các viên gạch ốp lát, khoảng hở này giúp gạch dãn nở theo nhiệt độ không bị phồng rộp, gạch càng cao cấp thì đường ron có thể ốp lát càng bé. Độ rộng đường ron gạch rất quan trọng, ảnh hưởng đến thẩm mỹ của nền hay tường được ốp lát.

Cách khống chế độ rộng đường ron gạch

Đó là hãy sử dụng ke dấu cộng
Ke dấu cộng
Ta sử dụng ke có độ dày mong muốn với cỡ độ rộng đường ron gạch mong muốn:
Đo độ dày ke dấu cộng
 
gọi Miễn Phí