Độ rộng bề mặt lốp

Cách đo độ rộng bề mặt lốp xe chính xác

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Độ rộng bề mặt lốp không phải là độ rộng mặt tiếp xúc của bánh xe với mặt đường mà là khoảng cách giữa hai thành lốp

 
gọi Miễn Phí