Độ mở thực của cảo kẹp nhanh

Độ mở thực của cảo kẹp nhanh là khoảng cách xa nhất giữa 2 má kẹp có thể đạt được của một chiếc cảo

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Một chiếc cảo kẹp nhanh thường được tính cỡ bằng độ mở danh định theo đơn vị inch. Ví dụ: Cảo 6 inch thì độ mở danh định sẽ là 150mm. Tuy nhiên trong thực tế không phải lúc nào cảo cũng có độ mở thật giống với độ mở danh định. Chính vì thế mà ta phải đo độ mở thật

Cách đo độ mở thực của cảo kẹp nhanh

Bước 1: Bóp tay cầm cảo, kéo 2 má kẹp ra xa nhau nhất có thể
Bước 2: Dùng thước đo khoảng cách giữa 2 má kẹp, lưu ý sao cho thước song song với trục thanh kẹpĐo độ mở cảo kẹp nhanh

Cảo cỡ nhỏ đo bằng thước kẻ 

Cảo cỡ lớn đo bằng thước dây

Cảo kẹp nhanh cỡ lớn thì đo độ mở bằng thước cuộn
 
gọi Miễn Phí