Độ mở của mỏ lết

Độ mở của mỏ lết là khoảng cách tối đa giữa hai ngàm miệng mỏ lết khi ta vặn mở mỏ lết tối đa, nó cũng cho biết khả năng kẹp tối đa của mỏ lết

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Cách đo độ mở mỏ lết

1.Dùng thước

Cách đơn giản nhất là dùng một cái thước. Trước tiên, hãy vặn cho mỏ lết mở hết cỡ, sao cho không rơi mất gọng di động của mỏ lết. Sau đó dùng thước đo khoảng cách giữa hai gọng kẹp của mỏ lết. Sử dụng thước kẹp sẽ chính xác hơn là thước mét

Dùng thước kẹp

2.Sử dụng thước sẵn có

Một số mỏ lết có một thước chia vạch ngay trên đầu vặn của mỏ lết. Trên gọng di động có ký hiệu tam giác ▼ trỏ xuống độ mở hiện tại. Đây là mỏ lết có thước đo độ mở, vặn mở hết cỡ và đọc

Sử dụng thước đo đọ mở

Mối quan hệ giữa chiều dài mỏ lết và độ mở

Không có một tiêu chuẩn nào quy định rõ ràng giữa chiều dài mỏ lết và độ mở tối đa. Với các mỏ lết làm từ vật liệu có độ cứng tốt thì cùng chiều dài có thể có độ mở lớn hơn loại mỏ lết có vật liệu có độ cứng nhỏ. Với vật liệu CrV hoặc thép rèn dập nóng thông thường thì người ta hay nhẩm tính độ mở của mỏ lết bằng cỡ một phần 10 chiều dài cộng thêm 2 đến 5mm. Chiều dài của mỏ lết chính là số của mỏ lết đo theo inch
 

Số của mỏ lết độ mở thường gặp
8" 20mm
10" 25mm"
12" 30mm ~ 35mm

Mỏ lết tay ngắn

Mỏ lết tay ngắn thì không có quy luật
Mỏ lết tay ngắn
 
gọi Miễn Phí