Độ dày mặt đế đỡ

Độ dày mặt đế đỡ của bánh xe đẩy mặt đế xoay càng chắc chắn thì kết nối với khung xe càng tốt

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Lưu ý không đo độ dày mặt đế đỡ ở chỗ có ba via. Sử dụng thước kẹp điện tử là phù hợp nhất

 
gọi Miễn Phí