Độ dầy lưỡi đục dẹp

Hướng dẫn đo độ dày của mũi đục dẹp đúng cách

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Các mũi đục dẹp khác biệt nhau khá nhiều ở phần độ dày của lưỡi đục nên độ chính xác sẽ cần đến thước điện tử hơn là thước milimet. Sử dụng thước kẹp, kẹp sâu đến phần bản rộng của mỏ kẹp thước thì sẽ dễ lấy vuông góc hơn rồi kẹp

Chiều dày đục dẹp
 
gọi Miễn Phí