Độ dày gạch lát tối đa của vít cân bằng

Độ dày gạch lát tối đa của vít cân bằng là khả năng sử dụng con vít cân bằng để ốp lát với chủng loại gạch dày tối đa bao nhiêu.

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Rõ ràng độ dày tối đa của viên gạch lát có thể lát được khi sử dụng vít cân bằng phụ thuộc vào chiều dài thanh kim chữ T và cả phần bu lông nhựa của con vít:

độ dày

Cách đo dùng thước kẹp điện tử

Vặn đai ốc sao cho hở phần thân vít nhựa có lắp thanh kim chữ T
Đo khoảng cách từ mặt nhựa đến hết thanh kim chữ T
Thước kẹp
 

Cách đo bằng thước kẻ

Bạn có thể dùng một cái thước kẻ để đo một cách dễ dàng
Đo khoảng độ dày
 
gọi Miễn Phí