Cỡ mũi bắt vít lục giác

Cỡ mũi bắt vít lục giác được đo theo milimet hoặc inch theo chiều từ cạnh đến cạnh và được ký hiệu với chữ H đứng đầu nếu là hệ mét

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Cỡ mũi bắt vít lục giác, thanh vặn lục giác được đo theo đường kính đường tròn nội tiếp thiết diện lục giác, nó cũng chính là khoảng các từ cạnh đến cạnh của hình lục giác;

Đo từ cạnh đến cạnh
 

Đo trong thực tế

Sử dụng thước kẹp điện tử hiện số để đo là nhanh nhất
Đo cỡ thanh vặn lục giác
 
gọi Miễn Phí