Chiều rộng thanh đóng chữ

Các thanh đóng số đóng chữ có thiết diện ngang là hình vuông, ta dễ dàng đo được chiều rộng này bằng một cái thước kẹp mà không cần chọn cạnh ngang nào

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Bạn có thể đo chiều rộng của thanh đóng chữ (số) như hình.

Chiều rộng thanh đóng chữ (số) có quan trọng không?

Chiều rộng thanh đóng chữ rất quan trọng. Chiều rộng thanh đóng càng lớn thì thanh đóng càng có khả năng chịu lực tốt.

Thanh đóng chữ (số) có chiều rộng dựa theo kích thước mặt chữ (số). Mặt chữ (số) càng lớn thì chiều rộng của thanh đóng chữ (số) càng lớn.

Chiều rộng của thanh đóng luôn lớn hơn mặt chữ (số).


 
 
gọi Miễn Phí