Chiều ngang, khổ rộng của thước

Khổ rộng của thước cuộn là bề ngang của cuộn dây, được đo trong trạng thái tự nhiên của thước

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Khi đo cố gắng đo khổ ngang vuông góc với biên của cuộn dây. Cũng không nhất thiết phải kéo dây thước ra, với thước cuộn ta có thể đo trực tiếp khi đang cuộn như dưới đây

Thước cuộn
 
gọi Miễn Phí