Chiều dài thanh đóng chữ

Chiều dài thanh đóng chữ đóng số được đo theo cạnh dài nhất của thanh đóng chữ nhưng không kể mặt chữ.

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Để đo chính xác chiều dài của thanh đóng chữ hoặc số, bạn hãy đo như hình. Quan sát mặt chữ (số) sau đó kẹp thước vào vị trí mặt tròn không chữ (số).
 
Cách đo chiều dài thanh đóng chữ (số) chính xác
Cách đo chiều dài thanh đóng chữ (số) chính xác

Nếu bạn kê thước lên mặt chữ (số) thì đây là cách đo sai.
 
Cách đo chiều dài thanh đóng chữ số sai
Cách đo chiều dài thanh đóng chữ số sai

 

Có những cỡ đóng chữ nào ?

Với các bộ đóng ký tự bằng tay, Công Cụ Tốt có các cỡ từ 2mm đến 10mm.

Bộ đóng ký tự phân phối tại Công Cụ Tốt
Bộ đóng ký tự phân phối tại Công Cụ Tốt
 
gọi Miễn Phí