Chiều dài làm việc của mũi khoan

Chiều dài làm việc của mũi khoan là chiều dài phần thân mũi khoan tính từ đầu mũi đến hết phần rãnh xoắn, là chiều dài bộ phận cắt phụ và thoát phoi trên mũi khoan

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Chiều dài làm việc mũi khoan

Về đại thể mũi khoan có các phần như sau:
Tên gọi các thành phần của mũi khoan

Chiều dài làm việc là phần chiều dài tính từ đầu mũi đến hết phần rãnh xoắn thoát phoi trên mũi khoan. Đây là phần có nhiệm vụ cắt phụ và thoát phoi, phía đầu là lưỡi cắt chính phá hủy vật liệu tạo ra hố khoan, do đó gọi là phần làm việc.
Các tên gọi khác của chiều dài phần làm việc (không chính xác nhưng vẫn được dùng):
  • Chiều dài thân (chỉ đúng khi là mũi khoan không có cổ)
  • chiều dài rãnh xoắn
  • Chiều dài phần lưỡi cắt
Các thông số cơ bản của mũi khoan
 

Cách đo chiều daì làm việc mũi khoan bước

Mũi khoan bước có dạng nón, nên dùng một thước vuông để đo bằng cách để song song trục mũi khoan bước với một cạnh dài của thước. Tránh tình trạng đo chéo theo đường sinh của hình nón gây mất chính xác

Chiều dài làm việc mũi khoan bước

Chiều dài làm việc mũi khoan đuôi cá

THeo định nghĩa, chiều dài phần làm việc sẽ tính từ đầu mũi đến hết phần cạnh cắt:
Chiều dài phần làm việc của mũi khoan đuôi cá
 
gọi Miễn Phí