Chiều dài chuôi mũi khoan, soi

Mỗi loại mũi khoan khác nhau sẽ có các đo chiều dài chuôi mũi khoan khác nhau

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Chuôi của mũi khoan, mũi soi, mũi đục là phần chi tiết để thiết kế lắp vào các máy khoan, máy soi, máy đục. Xác định đâu là chuôi, đâu là thân, đâu là phần đầu mũi nó phụ thuộc vào từng loại mũi , loại chuôi cụ thể.

1.Chuôi dạng lục giác

Là phần có thiết diện lục giác liên tục, có thể có các khấc nhỏ. 

2.Dạng chuôi tròn

Các kiểu chuôi thuộc họ chuôi tròn như chuôi tròn tiện, chuôi tròn thẳng, chuôi tròn vát, chuôi tròn mấu, chuôi cánh bướm sẽ dễ dàng nhận ra phần chuôi là dạng hình trụ tròn liên tục. Giữa phần chuôi và phần làm việc có thể có một khoảng đệm không có tác dụng gì ngoài tác dụng kéo dài kích thước của mũi
Các phần của mũi soi
 
gọi Miễn Phí