Chiều cao xương ký tự

Cỡ của bộ đóng số hay đóng chữ được đo bằng chiều cao đường xương của ký tự, hay chiều cao xương mặt chữ

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Khi cầm trên tay bộ đóng số hay bộ đóng chữ, ta thấy một thông số ghi trên vỏ hộp là cỡ của bộ đóng số đóng chữ như sau:

Một bộ đóng số

Ví dụ: Trên nắp hộp ghi 10mm

Tuy nhiên, khi cầm trên tay và đo đạc thì kích thước của thanh đóng chữ lớn hơn nhiều, vậy cỡ số này có ý nghĩa gì ?

Đường xương mặt chữ là gì ?

Quan sát trên mặt con chữ có một đường rất mảnh là đỉnh của thiết diện nét chữ , nó chính là gân chữ theo cách nói dân dan hay đường xương chữ.

Cỡ của bộ đóng chữ, số

Cỡ của bộ đóng số hay chữ, được đo bằng chiều cao đường gân khi hay chiều cao ký tự được tạo bởi đường xương chữ. Cỡ của bộ đóng chữ số được đo theo mi li mét.

Cách đo

Dụng cụ đo tốt nhất chiều cao đường xương chữ là một cái thước kẹp điện tử hiện số
Sử dụng thước kẹp để đo chiều cao xương chữ

Có những cỡ đóng chữ nào ?

Với các bộ đóng ký tự bằng tay, có các cỡ từ 2mm đến 10mm:
Các cỡ đóng chữ
 
gọi Miễn Phí