Bước ren tiêu chuẩn

Tài liệu này cung cấp bước ren tiêu chuẩn của các hệ mét, hệ inch với các kiểu ren tam giác cân, ren thang cân, ren thang nghiêng, ren vuông trên ống trụ, ống côn

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Ren là đường xoắn ốc hình thành trên bề mặt tròn xoay. Căn cứ vào thiết diện ngang của đường ren và loại bề mặt hình thành ren mà phân ra các loại ren khác nhau.
Phân theo bề mặt hình tròn xoay ta có:

  • Ren trên trụ tròn (được gọi phổ thông là ren ống trụ, mặc dù vật thể được tạo ren có thể không phải là ống rỗng)
  • Ren trên hình côn, hình nón ( được gọi phổ thông là ren ống côn)
Phân theo thiết diện ngang của đường ren ta có:
  • Ren tam giác cân
  • Ren thang cân
  • Ren thang nghiêng
  • Ren vuông

1.Cách đo ren chuyên nghiệp

Với mỗi một kiểu ren, thì có nhiều cách đo nhanh khác nhau. Với một ren bất kỳ thì ta sử dụng dụng cụ đo ren là dưỡng đo kiểm ren chuyên dụng

Dưỡng đo ren
 

2.Ren tam giác cân hệ mét

Bảng tra ren tam giác cân

Đây là ren phổ biết nhất trên ốc và đai ốc. Thiết diện là một tam giác cân. 

Ren tam giác cân

Thông số của ren hệ mét
Thông số ren hệ mét. Ảnh leantech.com.vn

Ở đó:
  • P: Bước răng, bước ren
  • D: đường kính lỗ khoan (khi tạo ren ngoài)
Bảng các bước ren tiêu chuẩn như sau:
Ký hiệu Bước ren P Đường kính D
▲M2 0.4mm 1.6mm
▲M3 0.5mm 2.5mm
▲M4 0.7mm 3.3mm
▲M5 0.8mm 4.2mm
▲M6 1.0mm 5.0mm
▲M8 1.25mm 6.8mm
▲M10 1.5mm 8.5mm
▲M12 1.75mm 10.2mm
▲M14 2.0mm 12mm
▲M16 2.0mm 14mm
▲M18 2.5mm 16.5mm
▲M20 2.5mm 17.5mm
▲M22 2.5mm 19.5mm
▲M24 3.0mm 21mm
▲M27 3.0mm 24mm
▲M30 3.5mm 26.5mm

Trong thực tiễn có thể có các ren tam giác ngoại cỡ nằm ngoài bảng tiêu chuẩn trên.

Cách đo nhanh ren ngoài ren tam giác cân hệ mét

Ta chỉ cần dùng thước kẹp, đo đường kính ngoài sẽ được một con số tròn milimet, đấy chính là cỡ ren. Ví dụ đo dược 2mm thì là ren M2. Ở Việt Nam, các ốc gia công thường hay làm hụt đi chút, nên bạn sẽ đo được cỡ 1.9mm thì vẫn là ren M2 nhé
Đo Ren M8

Đo ren ngoài M8 của Ecu

Đo nhanh ren trong tam giác cân

Vẫn sử dụng thước kẹp để đo đường kính trong của đai ốc, sau đó sử dụng bảng tra ở bảng bước ren tam giác cân tiêu chuẩn đã nói ở trên rồi từ cột D tra ngược ra cột M. Để dễ dàng hơn tính nhẩm như sau: Lấy D nhân 1.14 rồi làm tròn, sẽ ra ren quy chuẩn

M = D * 1.14 (làm tròn)

Đai ốc M8

Ví dụ trong bức ảnh này, đai ốc đo được đường kính trong là D = 6.8mm, vậy M = 6.8 * 1.14 = 7.752 làm tròn thì ta có ren M8

 
gọi Miễn Phí