Mũi khoan kính gạch gốm có đầu 4 cạnh bằng carbide chuôi lục

Mũi khoan kính gạch gốm có đầu nhọn 4 cạnh làm từ carbide có chuôi lục giác lắp máy khoan pin khoan nhanh hơn các mũi đầu mác 2 cạnh

Tìm theo

Lọc

Bạn đang tìm theo

 • Khoảng giá (15 000 - 34 000):

  Tối thiểu

  Tối đa

Xóa hết

Tìm sản phẩm theo

Hãng sản xuất
Xuất xứ

Danh mục

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem

Số của mũi khoan

 1. Mũi khoan kính gạch gốm mũi 4 cạnh carbide chuôi lục 3mm

  15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004277, ID:4277

  Mũi khoan kính gạch gốm mũi 4 cạnh carbide chuôi lục 3mm có khả năng khoan được nhanh các loại gạch cốt liệu, gạch men ốp lát, gạch xây tường, kính, gỗ,... với đường kính khoan 3mm. Chuôi lục giác phi 6.35 ly thuận tiện kẹp vào các loại máy khoan bàn, máy khoan dùng pin và máy khoan điện. Đặc biệt do mè rất khỏe nên khoan dễ dàng, rút ngắn thời gian khoan mà hiệu quả đem lại vẫn được đảm bảo

 2. Mũi khoan kính gạch gốm mũi 4 cạnh carbide chuôi lục 4mm

  16 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004278, ID:4278

  Mũi khoan kính gạch gốm mũi 4 cạnh carbide chuôi lục 4mm có khả năng khoan được nhanh các loại gạch cốt liệu, gạch men ốp lát, gạch xây tường, kính, gỗ,... với đường kính khoan 4mm. Chuôi lục giác phi 6.35 ly thuận tiện kẹp vào các loại máy khoan bàn, máy khoan dùng pin và máy khoan điện. Đặc biệt do mè rất khỏe nên khoan dễ dàng, rút ngắn thời gian khoan mà hiệu quả đem lại vẫn được đảm bảo

 3. Mũi khoan kính gạch gốm mũi 4 cạnh carbide chuôi lục 5mm

  17 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004279, ID:4279

  Mũi khoan kính gạch gốm mũi 4 cạnh carbide chuôi lục 5mm có khả năng khoan được nhanh các loại gạch cốt liệu, gạch men ốp lát, gạch xây tường, kính, gỗ,... với đường kính khoan 5mm. Chuôi lục giác phi 6.35 ly thuận tiện kẹp vào các loại máy khoan bàn, máy khoan dùng pin và máy khoan điện. Đặc biệt do mè rất khỏe nên khoan dễ dàng, rút ngắn thời gian khoan mà hiệu quả đem lại vẫn được đảm bảo

 4. Mũi khoan kính gạch gốm mũi 4 cạnh carbide chuôi lục 6mm

  18 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004280, ID:4280

  Mũi khoan kính gạch gốm mũi 4 cạnh carbide chuôi lục 6mm có khả năng khoan được nhanh các loại gạch cốt liệu, gạch men ốp lát, gạch xây tường, kính, gỗ,... với đường kính khoan 6mm. Chuôi lục giác phi 6.35 ly thuận tiện kẹp vào các loại máy khoan bàn, máy khoan dùng pin và máy khoan điện. Đặc biệt do mè rất khỏe nên khoan dễ dàng, rút ngắn thời gian khoan mà hiệu quả đem lại vẫn được đảm bảo

 5. Mũi khoan kính gạch gốm mũi 4 cạnh carbide chuôi lục 8mm

  23 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004281, ID:4281

  Mũi khoan kính gạch gốm mũi 4 cạnh carbide chuôi lục 8mm có khả năng khoan được nhanh các loại gạch cốt liệu, gạch men ốp lát, gạch xây tường, kính, gỗ,... với đường kính khoan 8mm. Chuôi lục giác phi 6.35 ly thuận tiện kẹp vào các loại máy khoan bàn, máy khoan dùng pin và máy khoan điện. Đặc biệt do mè rất khỏe nên khoan dễ dàng, rút ngắn thời gian khoan mà hiệu quả đem lại vẫn được đảm bảo

 6. Mũi khoan kính gạch gốm mũi 4 cạnh carbide chuôi lục 10mm

  28 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004282, ID:4282

  Mũi khoan kính gạch gốm mũi 4 cạnh carbide chuôi lục 10mm có khả năng khoan được nhanh các loại gạch cốt liệu, gạch men ốp lát, gạch xây tường, kính, gỗ,... với đường kính khoan 10mm. Chuôi lục giác phi 6.35 ly thuận tiện kẹp vào các loại máy khoan bàn, máy khoan dùng pin và máy khoan điện. Đặc biệt do mè rất khỏe nên khoan dễ dàng, rút ngắn thời gian khoan mà hiệu quả đem lại vẫn được đảm bảo

 7. Mũi khoan kính gạch gốm mũi 4 cạnh carbide chuôi lục 12mm

  34 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004283, ID:4283

  Mũi khoan kính gạch gốm mũi 4 cạnh carbide chuôi lục 12mm có khả năng khoan được nhanh các loại gạch cốt liệu, gạch men ốp lát, gạch xây tường, kính, gỗ,... với đường kính khoan 12mm. Chuôi lục giác phi 6.35 ly thuận tiện kẹp vào các loại máy khoan bàn, máy khoan dùng pin và máy khoan điện. Đặc biệt do mè rất khỏe nên khoan dễ dàng, rút ngắn thời gian khoan mà hiệu quả đem lại vẫn được đảm bảo

 
gọi Miễn Phí