Mũi khoan đá chuôi tròn

Mũi khoan đá chuyên dụng chuôi tròn có khấc, chuôi cánh bướm để tăng cường lực, khoa nhanh, không nứt đá, hố khoan đẹp

Tìm theo

Lọc

Bạn đang tìm theo

 • Khoảng giá (30 000 - 71 000):

  Tối thiểu

  Tối đa

Xóa hết

Tìm sản phẩm theo

Hãng sản xuất
Xuất xứ

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem

Số của mũi khoan

 1. Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø3.4 x L85mm

  30 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 4989270032071, ID:4824

  Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø4 x L85mm làm từ hợp kim mạnh mẽ, thân bền hóa dễ dàng khoan từ các loại đá thông thường cho đến đá granit siêu cứng, với cảm giác cắt và độ bền tuyệt vời của mũi khoan.

 2. Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø3.5 x L85mm

  30 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 4989270032088, ID:4825

  Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø3.5 x L85mm làm từ hợp kim mạnh mẽ, thân bền hóa dễ dàng khoan từ các loại đá thông thường cho đến đá granit siêu cứng, với cảm giác cắt và độ bền tuyệt vời của mũi khoan.

 3. Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø3.0 x L85mm

  31 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 4989270032057, ID:4822

  Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø3.0 x L85mm làm từ hợp kim mạnh mẽ, thân bền hóa dễ dàng khoan từ các loại đá thông thường cho đến đá granit siêu cứng, với cảm giác cắt và độ bền tuyệt vời của mũi khoan.

 4. Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø3.2 x L85mm

  35 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 4989270032064, ID:4823

  Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø3.2 x L85mm làm từ hợp kim mạnh mẽ, thân bền hóa dễ dàng khoan từ các loại đá thông thường cho đến đá granit siêu cứng, với cảm giác cắt và độ bền tuyệt vời của mũi khoan.

 5. Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø4.0 x L85mm

  35 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 4989270032095, ID:4826

  Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø4 x L85mm làm từ hợp kim mạnh mẽ, thân bền hóa dễ dàng khoan từ các loại đá thông thường cho đến đá granit siêu cứng, với cảm giác cắt và độ bền tuyệt vời của mũi khoan.

 6. Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø4.3 x L85mm

  36 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 4989270032101, ID:4827

  Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø4.3 x L85mm làm từ hợp kim mạnh mẽ, thân bền hóa dễ dàng khoan từ các loại đá thông thường cho đến đá granit siêu cứng, với cảm giác cắt và độ bền tuyệt vời của mũi khoan.

 7. Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø4.8 x L85mm

  38 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 4989270032125, ID:4829

  Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø4.8 x L85mm làm từ hợp kim mạnh mẽ, thân bền hóa dễ dàng khoan từ các loại đá thông thường cho đến đá granit siêu cứng, với cảm giác cắt và độ bền tuyệt vời của mũi khoan.

 8. Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø4.5 x L85mm

  40 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 4989270032118, ID:4828

  Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø4.5 x L85mm làm từ hợp kim mạnh mẽ, thân bền hóa dễ dàng khoan từ các loại đá thông thường cho đến đá granit siêu cứng, với cảm giác cắt và độ bền tuyệt vời của mũi khoan.

 9. Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø5.5 x L100mm

  42 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 4989270032149, ID:4831

  Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø5.5 x L100mm làm từ hợp kim mạnh mẽ, thân bền hóa dễ dàng khoan từ các loại đá thông thường cho đến đá granit siêu cứng, với cảm giác cắt và độ bền tuyệt vời của mũi khoan.

 10. Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø6.4 x L100mm

  49 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 4989270032163, ID:4833

  Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø6.4 x L100mm làm từ hợp kim mạnh mẽ, thân bền hóa dễ dàng khoan từ các loại đá thông thường cho đến đá granit siêu cứng, với cảm giác cắt và độ bền tuyệt vời của mũi khoan.

 11. Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø5.0 x L85mm

  54 000 VND   49 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 4989270032132, ID:4830

  Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø5.0 x L85mm làm từ hợp kim mạnh mẽ, thân bền hóa dễ dàng khoan từ các loại đá thông thường cho đến đá granit siêu cứng, với cảm giác cắt và độ bền tuyệt vời của mũi khoan.

 12. Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø6.0 x L100mm

  54 000 VND   49 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 4989270032156, ID:4832

  Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø6.0 x L100mm làm từ hợp kim mạnh mẽ, thân bền hóa dễ dàng khoan từ các loại đá thông thường cho đến đá granit siêu cứng, với cảm giác cắt và độ bền tuyệt vời của mũi khoan.

 13. Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø7.0 x L125mm

  58 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 4989270032170, ID:4834

  Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø7.0 x L125mm làm từ hợp kim mạnh mẽ, thân bền hóa dễ dàng khoan từ các loại đá thông thường cho đến đá granit siêu cứng, với cảm giác cắt và độ bền tuyệt vời của mũi khoan.

 14. Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø8.0 x L125mm

  71 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 4989270032187, ID:4835

  Mũi chuyên khoan đá chuôi tròn UNIKA SB Ø8.0 x L125mm làm từ hợp kim mạnh mẽ, thân bền hóa dễ dàng khoan từ các loại đá thông thường cho đến đá granit siêu cứng, với cảm giác cắt và độ bền tuyệt vời của mũi khoan.

 
gọi Miễn Phí