Mỏ lết cân lực

Mỏ lết cân lực với kết cấu có thể đặt được lực vặn chính xác, khi vặn tới tầm sẽ dừng lại giúp vặn mở đúng lực thiết kế

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem
 
gọi Miễn Phí