Cờ lê ống dầu vòng bấm

Cung cấp cờ lê ống dầu vòng bấm dùng để mở giắc co ống dầu, vặn vòng đai xiết cáp - chính hãng, giá mềm

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem

Cờ lê ống dầu vòng bấm là gì ?

Cờ lê ống dầu vòng bấm là một loại cờ lê đầu vòng nhưng có hàm mở được bằng cơ chế bấm lẫy, cờ lê ống dầu vòng bấm có công dụng vặn các co nối ống dầu, các con ốc xiết chặt sợi dây cáp hay bất cứ chỗ nào chỉ có thể tiếp cận con ốc bị vặn từ hướng vuông góc với trục con ốc.
 Cờ lê vặn ống dấu vòng bấm

Cờ lê vặn ống dầu vòng bấm trong thực tế

Cơ cấu vòng bấm của Licota

Cơ cấu vòng bấm để mở hàm cờ lê của hãng Licota

Cờ lê ống dầu vòng bấm có tên tiếng Anh là "Lockbale Quick Oil Pipe Wrench" nghĩa là cờ lê vặn ốc dầu nhanh có thể khóa, tên gọi này xuất phát từ cơ chế đầu vòng bấm của cờ lê.

Người ta có thể bổ xung cơ cấu lắc léo để dễ dàng vận hành cờ lê hơn

Cờ lê ống dầu lắt léo

Một loại cờ lê ống dầu vòng bấm có đầu lắc léo.
 
gọi Miễn Phí