Cờ lê bánh cóc, cờ lê tự động

Cờ lê bánh cóc hay còn gọi là cờ lê tự động có đầu vòng có cơ chế bánh cóc giúp không cần lắp lại cờ lê sau mỗi lượt vặn

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem

Cỡ khẩu

 1. Cờ lê tự động 8mm LS+ LS200302

  39 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005739, ID:5739

  Cờ lê tự động 8mm LS+ LS200302 là 1 dụng cụ phổ biến thường được thấy trong các xưởng sửa chữa, láp ráp kể cả trong không gian gia đình, được làm từ vật liệu Cr-V (Chrome Vanadium) C45 (Carbon 45) với hàm lượng carbon cao. Cờ lê gồm 2 đầu 1 đầu chữ U và 1 đầu vòng tự động (bánh cóc) có đầu tròng bánh cóc 12 cạnh lượn sóng và 72 bánh răng giúp người dùng siết, mở bu lông, đai ốc lục giác được dễ dàng hơn.

 2. Cờ lê tự động 10mm LS+ LS200304

  43 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005705, ID:5705

  Cờ lê tự động 10mm LS+ LS200304 là 1 dụng cụ phổ biến thường được thấy trong các xưởng sửa chữa, láp ráp kể cả trong không gian gia đình, được làm từ vật liệu Cr-V (Chrome Vanadium) C45 (Carbon 45) với hàm lượng carbon cao. Cờ lê gồm 2 đầu 1 đầu chữ U và 1 đầu vòng tự động (bánh cóc) có đầu tròng bánh cóc 12 cạnh lượn sóng và 72 bánh răng giúp người dùng siết, mở bu lông, đai ốc lục giác được dễ dàng hơn.

 3. Cờ lê tự động 12mm LS+ LS200306

  53 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005706, ID:5706

  Cờ lê tự động 12mm LS+ LS200306 làm từ vật liệu Cr-V (Chrome Vanadium) C45 (Carbon 45) với 45% hàm lượng Carbon cao và được tôi luyện trong nhiệt độ cao đảm bảo được độ cứng, độ kéo tốt, chống cong vênh. Toàn thân Cờ lê đươc phủ 1 lớp xi bóng chống oxy hóa tốt. Sản phẩm gồm 2 đầu 1 đầu chữ U và một đầu vòng tự động (bánh cóc) có đầu tròng bánh cóc 12 cạnh lượn sóng giúp dễ dàng kẹp được các đai ốc 6 cạnh và có 72 bánh răng.

 4. Cờ lê tự động 13mm LS+ LS200307

  54 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005707, ID:5707

  Cờ lê tự động 13mm LS+ LS200307 làm từ Cr-V (Chrome Vanadium) C45 (Carbon 45) với 45% hàm lượng Carbon cao và được tôi luyện trong nhiệt độ cao đảm bảo được độ cứng, độ kéo tốt, chống cong vênh. Sản phẩm gồm 2 đầu 1 đầu chữ U và một đầu vòng tự động (bánh cóc) có đầu tròng bánh cóc 12 cạnh lượn sóng giúp dễ dàng kẹp được các đai ốc 6 cạnh và có 72 bánh răng.

 5. Cờ lê tự động 8mm STS

  56 000 VND   50 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001250, ID:1250

  Cờ lê tự động 8mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 6. Cờ lê tự động 9mm STS

  58 000 VND   52 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001251, ID:1251

  Cờ lê tự động 9mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 7. Cờ lê tự động 10mm STS

  60 000 VND   54 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001252, ID:1252

  Cờ lê tự động 10mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 8. Cờ lê tự động 14mm LS+ LS200308

  60 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005708, ID:5708

  Cờ lê tự động 14mm LS+ LS200308 được làm từ vật liệu Cr-V (Chrome Vanadium) C45 (Carbon 45) với 45% hàm lượng Carbon cao và được tôi luyện trong nhiệt độ cao đảm bảo được độ cứng, độ kéo tốt, chống cong vênh. Sản phẩm gồm 2 đầu 1 đầu chữ U và một đầu vòng tự động (bánh cóc) có đầu tròng bánh cóc 12 cạnh lượn sóng giúp dễ dàng kẹp được các đai ốc 6 cạnh và có 72 bánh răng. Toàn thân Cờ lê đươc phủ 1 lớp xi bóng chống oxy hóa tốt.

 9. Cờ lê tự động 11mm STS

  61 000 VND   55 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001253, ID:1253

  Cờ lê tự động 11mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 10. Cờ lê tự động 12mm STS

  62 000 VND   56 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001254, ID:1254

  Cờ lê tự động 12mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 11. Cờ lê tự động 13mm STS

  66 000 VND   59 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001255, ID:1255

  Cờ lê tự động 13mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 12. Cờ lê tự động 14mm STS

  68 000 VND   61 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001256, ID:1256

  Cờ lê tự động 114mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 13. Cờ lê tự động 16mm STS

  71 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005728, ID:5728

  Cờ lê tự động 16mm STS với chất liệu từ thép Cr-V (chrome Vanadium) cao cấp được rèn nguyên khối và tôi cứng trong môi trường nghiêm ngặt nên đây là một sản phẩm có chất lượng cao. Sản phẩm có 2 đầu 1 đầu chữ U và một đầu vòng tự động (bánh cóc) 12 cạnh rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng.

 14. Cờ lê tự động 17mm LS+ LS200311

  73 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005709, ID:5709

  Cờ lê tự động 17mm LS+ LS200311 được làm từ vật liệu Cr-V (Chrome Vanadium) C45 (Carbon 45) với 45% hàm lượng Carbon và được tôi luyện trong nhiệt độ cao đảm bảo được độ cứng, độ kéo tốt. Sản phẩm gồm 2 đầu 1 đầu chữ U và một đầu vòng tự động (bánh cóc) có đầu tròng bánh cóc 12 cạnh lượn sóng và 72 bánh răng. Toàn thân Cờ lê đươc phủ 1 lớp xi bóng chống oxy hóa tốt.

 15. Cờ lê tự động 15mm STS

  74 000 VND   67 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001257, ID:1257

  Cờ lê tự động 15mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 16. Cờ lê tự động 19mm LS+ LS200313

  80 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005710, ID:5710

  Cờ lê tự động 19mm LS+ LS200313 được làm từ vật liệu Cr-V (Chrome Vanadium) C45 (Carbon 45) với hàm lượng carbon cao nên có độ cứng, độ kéo tốt, chịu được sự va đập mạnh, không lo bị biến dạng. Cờ lê gồm 2 đầu 1 đầu chữ U và 1 đầu vòng tự động (bánh cóc) có đầu tròng bánh cóc 12 cạnh lượn sóng và 72 bánh răng giúp người dùng siết, mở bu lông, đai ốc được dễ dàng hơn.

 17. Cờ lê vòng miệng bánh cóc 17mm Total TCSPAR171

  80 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 6925582174168, ID:7436

  Cờ lê vòng miệng 17mm Total TCSPA171 là một trong những sản phẩm được tin dùng bởi khách hàng trên toàn cầu, đặc biệt là tại Việt Nam. Total, một thương hiệu nổi tiếng từ Trung Quốc, đã xây dựng được uy tín và danh tiếng trên toàn thế giới trong lĩnh vực dụng cụ dân dụng, phụ kiện và dụng cụ điện cầm tay với giá cả phải chăng và chất lượng đáng tin cậy.

 18. Cờ lê tự động 17mm STS

  82 000 VND   74 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001258, ID:1258

  Cờ lê tự động 15mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 19. Cờ lê tự động 18mm STS

  88 000 VND   79 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001259, ID:1259

  Cờ lê tự động 18mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 20. Cờ lê vòng miệng bánh cóc 19mm Total TCSPAR191

  90 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 6925582174175, ID:7437

  Cờ lê vòng miệng, hay còn được gọi là cờ lê tròng, là một loại dụng cụ thiết kế với một đầu mở và một đầu tròn. Thông thường, cả hai đầu đều có kích thước tương đương nhau. Chúng được sử dụng để cầm và xoay các ốc vít, với đặc tính bền vững và khả năng chống ăn mòn, không bị biến dạng hoặc gãy khi chịu áp lực lớn.

 21. Cờ lê tự động 19mm STS

  91 000 VND   82 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001260, ID:1260

  Cờ lê tự động 19mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 22. Cờ lê tự động 20mm STS

  92 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005727, ID:5727

  Cờ lê tự động 20mm STS thép Cr-V (chrome Vanadium) cao cấp được rèn nguyên khối, tôi cứng trong điều kiện kiểm định chuyên nghiệp đảm bảo chất lượng tuyệt đối. Sản phẩm cờ lê tự động STS có 2 đầu 1 đầu chữ U và một đầu vòng tự động (bánh cóc) 12 cạnh rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng.

 23. Cờ lê tròng tự động C-Mart F0051-16 16mm

  99 000 VND   89 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005082, ID:5082

  Cờ lê tròng tự động C-Mart F0051-16 16mm chuyên sửa chữa, lắp ráp, bảo trì máy móc, thiết bị, xe cộ,... Cờ lê CMart được chế tạo từ thép CRV

 24. Cờ lê tự động 22mm LS+ LS200316

  100 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005711, ID:5711

  Cờ lê tự động 22mm LS+ LS200316 là một dụng cụ cầm tay phổ biến dùng để giữ và xoay các đai ốc, bu lông,... Được làm từ vật liệu Cr-V (Chrome Vanadium) C45 (Carbon 45) được tôi luyện trong nhiệt độ cao đảm bảo được độ cứng, độ kéo tốt. Sản phẩm gồm 2 đầu 1 đầu chữ U và một đầu vòng tự động (bánh cóc) có đầu tròng bánh cóc 12 cạnh lượn sóng và 72 bánh răng.

 25. Cờ lê tự động 21mm STS

  114 000 VND   103 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001261, ID:1261

  Cờ lê tự động 21mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 26. Cờ lê tự động 24mm LS+ LS200318

  114 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005712, ID:5712

  Cờ lê tự động 24mm LS+ LS200318 được làm từ vật liệu Cr-V (Chrome Vanadium) C45 (Carbon 45) được tôi luyện trong nhiệt độ cao đảm bảo được độ cứng, độ kéo tốt. Sản phẩm gồm 2 đầu 1 đầu chữ U và một đầu vòng tự động (bánh cóc) có đầu tròng bánh cóc 12 cạnh lượn sóng và 72 bánh răng giúp người dùng siết, mở bu lông, đai ốc được dễ dàng hơn.

 27. Cờ lê tự động 23mm STS

  119 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005726, ID:5726

  Cờ lê tự động 23mm STS với chất liệu từ thép Cr-V (chrome Vanadium) cao cấp được rèn nguyên khối, tôi cứng trong điều kiện kiểm định chuyên nghiệp nên đây là một sản phẩm có chất lượng cao. Sản phẩm có 2 đầu 1 đầu chữ U và một đầu vòng tự động (bánh cóc) 12 cạnh rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng.

 28. Cờ lê tự động 22mm STS

  121 000 VND   109 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001262, ID:1262

  Cờ lê tự động 22mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 29. Cờ lê tự động 24mm STS

  143 000 VND   129 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001263, ID:1263

  Cờ lê tự động 24mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 30. Cờ lê tự động 27mm STS

  143 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005376, ID:5376

  Cờ lê tự động 27mm STS được làm từ vật liệu Cr-V (chrome Vanadium) được tôi luyện và tôi cứng trong môi trường nghiêm ngặt nên đây là một sản phẩm có chất lượng cao. Sản phẩm có 2 đầu 1 đầu chữ U và một đầu vòng tự động (bánh cóc) 12 cạnh rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng.

 31. Cờ lê tự động 30mm STS

  165 000 VND

  Tặng ngay 9 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005377, ID:5377

  Cờ lê tự động 30mm STS được làm từ vật liệu Cr-V (chrome Vanadium) được tôi luyện trong nhiệt độ cao theo chuẩn DIN nên đây là một sản phẩm có chất lượng tốt, có độ cứng cao. Sản phẩm có 2 đầu 1 đầu chữ U và một đầu vòng tự động (bánh cóc) 12 cạnh lượn sóng giúp người dùng thay đổi linh hoạt.

 32. Cờ lê tự động 32mm STS

  172 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005378, ID:5378

  Cờ lê tự động 32mm STS được làm từ vật liệu Cr-V (Chrome Vanadium) được tôi luyện trong nhiệt độ cao theo chuẩn DIN và chuẩn ANSI Standard nên đây là một sản phẩm có chất lượng tốt, có độ cứng cao, đảm bảo về mặt chất lượng của người dùng. Sản phẩm có 2 đầu 1 đầu chữ U và một đầu vòng tự động (bánh cóc) có12 cạnh lượn sóng và 72 bánh răng giúp người dùng dễ dàng thao tác.

1 2  
 
gọi Miễn Phí