Cờ lê bánh cóc, cờ lê tự động

Cờ lê bánh cóc hay còn gọi là cờ lê tự động có đầu vòng có cơ chế bánh cóc giúp không cần lắp lại cờ lê sau mỗi lượt vặn

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất
Xem
 1. Cờ lê tự động 8mm STS

  45 000 VND   38 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001250, ID:1250

  Cờ lê tự động 8mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 2. Cờ lê tự động 9mm STS

  49 000 VND   42 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001251, ID:1251

  Cờ lê tự động 9mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 3. Cờ lê tự động 10mm STS

  58 000 VND   49 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001252, ID:1252

  Cờ lê tự động 10mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 4. Cờ lê tự động 11mm STS

  60 000 VND   51 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001253, ID:1253

  Cờ lê tự động 11mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 5. Cờ lê tự động 12mm STS

  61 000 VND   52 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001254, ID:1254

  Cờ lê tự động 12mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 6. Cờ lê tự động 13mm STS

  66 000 VND   56 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001255, ID:1255

  Cờ lê tự động 13mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 7. Cờ lê tự động 14mm STS

  66 000 VND   56 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001256, ID:1256

  Cờ lê tự động 114mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 8. Cờ lê tự động 15mm STS

  68 000 VND   58 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001257, ID:1257

  Cờ lê tự động 15mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 9. Cờ lê tự động 17mm STS

  78 000 VND   66 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001258, ID:1258

  Cờ lê tự động 15mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 10. Cờ lê tự động 18mm STS

  81 000 VND   69 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001259, ID:1259

  Cờ lê tự động 18mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 11. Cờ lê tự động 19mm STS

  82 000 VND   79 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001260, ID:1260

  Cờ lê tự động 19mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 12. Cờ lê tự động 22mm STS

  100 000 VND   89 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001262, ID:1262

  Cờ lê tự động 22mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 13. Cờ lê tự động 21mm STS

  101 000 VND   86 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001261, ID:1261

  Cờ lê tự động 21mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 14. Cờ lê tự động 24mm STS

  144 000 VND   122 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001263, ID:1263

  Cờ lê tự động 24mm STS là loại vòng – miệng. Một đầu vòng tự động (bánh cóc), còn lại là miệng hở kiểu phổ thông. Trên 1 cây cờ lê bánh cóc và đầu miệng hở cùng 1 kích thước rất tiện dụng và dễ dàng sử dụng

 15. Bộ 5 cờ lê vòng miệng tự động STS số 10,12,13,14,17

  238 000 VND   202 000 VND

  Tặng ngay 11 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004017, ID:4017

  Bộ 5 cờ lê vòng miệng tự động STS gồm 5 cỡ cờ lê lần lượt là: 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm phù hợp với nhiều công việc sửa chữa, lắp ráp, bảo trì máy móc, thiết bị, xe cộ,... 5 cờ lê chế tạo từ thép Cr-V có độ cứng cao, bền bỉ, sáng bóng và được đựng trong hộp nhựa chắc chắn, gọn gàng. Sản phẩm là bộ dụng cụ hữu ích mà mỗi người thợ đều nên sở hữu.

 16. Bộ 7 Cờ lê vòng miệng tự động 8-19mm Wera-GT hộp nhựa

  387 000 VND   329 000 VND

  Tặng ngay 17 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003585, ID:3585

  Bộ cờ lê vòng miệng tự động Wera-GT gồm 7 cỡ cờ lê lần lượt là: 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm phù hợp với nhiều công việc sửa chữa, lắp ráp, bảo trì máy móc, thiết bị, xe cộ,... 7 cờ lê chế tạo từ thép Cr-V có độ cứng cao, bền bỉ, sáng bóng và được đựng trong hộp nhựa chắc chắn, gọn gàng. Sản phẩm là bộ dụng cụ hữu ích mà mỗi người thợ đều nên sở hữu.

 17. Bộ 7 cờ lê vòng miệng từ động 8,10,12,13,14,17,19 Kapusi

  394 000 VND   335 000 VND

  Tặng ngay 17 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004476, ID:4476

  Bộ 7 cờ lê vòng miệng từ động 8,10,12,13,14,17,19 Kapusi phù hợp với nhiều công việc sửa chữa, lắp ráp, bảo trì máy móc, thiết bị, xe cộ,... Sản phẩm là bộ dụng cụ hữu ích mà mỗi người thợ đều nên sở hữu.

 18. Bộ 7 cờ lê tự động cỡ 8 -19 T0010 C-MART Đài Loan

  495 000 VND   425 000 VND

  Tặng ngay 17 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000894, ID:894

  Bộ 7 cờ lê vòng miệng tự động cho phép không cần nhấc cờ lê lên nhiều lần trong khi vặn nhiều vòng với khóa vòng miệng siêu cứng, nghiêng 5° để tối ưu khi vặn trong khe hẹp. Bộ sản phẩm T0010 có các cỡ từ 8 đến 19 được đặt trong hộp nhựa chuyên dụng của hãng C-MART Đài Loan

 19. Bộ cờ lê tự động 14 cây 8 - 24mm STS

  858 000 VND   729 000 VND

  Tặng ngay 22 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001264, ID:1264

  Bộ cờ lê 14 cây 8-24mm STS được sắp xếp ngắn nắp trong một chiếc hộp cung cấp khả năng sửa chữa các thiết bị máy móc 1 cách dễ dàng và nhanh chóng, tránh thất lạc đồ cũng như bảo quản độ bền, độ sáng bóng của cờ lê. Sản phẩm này sẽ là trợ thủ đắc lực của bạn trong công việc sửa chữa máy móc.

 
gọi Miễn Phí