Bơm hơi đạp chân ống đứng

Bơm chân ống đứng là kiểu bơm bằng cách đạp chân có ống pit tông thẳng đứng, áp suất lớn hơn bơm tay và thường nhỏ hơn bơm pít tông nghiêng

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất
Xem
 
gọi Miễn Phí