Xà cầy

Cung cấp các loại xà cầy khỏe bẩy nhổ đinh dễ dàng, đa dạng về chiều dài cũng như đường kính thân xà cầy

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất
Xem
 1. Xà cầy 60cm bằng thép vằn Φ16

  31 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002705, ID:2705

  Xà cầy ,xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha

 2. Xà cầy 70cm bằng thép vằn Φ16

  33 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002711, ID:2711

  Xà cầy, xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha.

 3. Xà cầy 60cm bằng thép vằn Φ16 mạ kẽm

  35 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002704, ID:2704

  Xà cầy ,xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha

 4. Xà cầy 65cm bằng thép vằn Φ16mm mạ kẽm

  36 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002706, ID:2706

  Xà cầy ,xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha

 5. Xà cầy 70cm bằng thép vằn Φ18

  45 000 VND   38 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002713, ID:2713

  Xà cầy ,xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha

 6. Xà cầy 70cm bằng thép vằn Φ18 mạ kẽm

  46 000 VND   39 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002707, ID:2707

  Xà cầy ,xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha

 7. Xà cầy 70cm bằng thép vằn Φ20mm

  49 000 VND   42 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002714, ID:2714

  Xà cầy ,xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha

 8. Xà cầy 90cm bằng thép vằn Φ18

  54 000 VND

  Tặng ngay 9 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003555, ID:3555

  Xà cầy ,xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha

 9. Xà cầy 70cm bằng thép vằn Φ20mm mạ kẽm

  59 000 VND   50 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002708, ID:2708

  Xà cầy ,xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha

 10. Xà cầy 90cm bằng thép vằn Φ18 mạ kẽm

  65 000 VND   55 000 VND

  Tặng ngay 9 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002709, ID:2709

  Xà cầy ,xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha

 11. Xà cầy 90cm bằng thép vằn Φ20

  72 000 VND   61 000 VND

  Tặng ngay 11 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002715, ID:2715

  Xà cầy ,xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha

 12. Xà cầy 90cm bằng thép vằn Φ20 mạ kẽm

  73 000 VND   62 000 VND

  Tặng ngay 11 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002710, ID:2710

  Xà cầy ,xà beng nhổ đinh là dụng cụ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nó được dùng trong các công việc như nhổ bỏ những loại đinh to dài, nạy phá ván gỗ, cốp pha

 
gọi Miễn Phí