Thước nách thợ mộc, thợ xây

Thước nách của thợ mộc và thợ xây có dạng hình chữ T có thể lấy góc của bất kỳ góc cạnh tường nào để sau đó đo lại độ của góc

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem

Thước nách thợ mộc, thước nách thợ xây ( tiếng Anh là sliding T bevel, bevel gauge) là một dụng cụ có dạng hình chữ T nhưng có thể điều chỉnh được góc để sao chép góc sau đó đo lại, nó sử dụng để chép góc nên có thể gọi là thước chép góc cũng được.

Thước nách có tay cầm bằng gỗ hoặc nhựa, được nối với một thước kẻ bằng đai ốc, thường là đai ốc cánh bướm để dễ vặn chặt lại bằng tay. Sau khi ướm cả tay vầm và cạnh thước vào góc cần đo, sử dụng đai gốc để khóa góc đo được lại. Người ta có thể đo các góc tường một cách chính xác hoặc góc nghiêng của các chi tiết dạng nêm, góc vát của các đường vát trang trí trong nghề mộc và xây dựng.

Thước chép góc

Thước nách thường dùng chung với thước đo góc

Sử dụng thước nách trong thực tếĐo góc tà của mái nhà

Chép lại góc bằng thước nách

Chép lại một góc bằng thước náchĐo kiểm bằng thước nách thợ mộc ở mối ghép xem đã đúng góc chưa
 
gọi Miễn Phí