Súng bắn keo 2 thành phần

Súng bắn keo 2 thành phần có thiết kế 2 pít tông đẩy để sử dụng cho các loại keo AB vừa bắn keo vừa trộn hai loại keo vào nhau

Tìm theo

Lọc

Bạn đang tìm theo

  • Khoảng giá:

    0 - 0

Xóa hết

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất
Xem
 
gọi Miễn Phí