Tổng dung tích bơm

Tổng dung tích bơm được tính theo đơn vị là khối hay cc chính là tổng thể tích bên trong xi lanh hình trụ của bơm và để tính được chúng ta cần đo được các thông số cần thiết

Đơn vị đo: cm³ (cc, xăng ti mét khối)

Dung tích bơm chính là thể tích bên trong ống xi lanh của thân bơm có dạng hình trụ, mà cách tính thể tích hình trụ chắc hẳn rất nhiều người biết vì nó là kiến thức phổ thông trong toán học. Để biết được một chiếc bơm có dung tích xi lanh là bao nhiêu ta cần làm các bước sau :Video hướng dẫn tính dung tích bơm

 

Tính chiều dài của ống trụ

Tính chiều dài của ống trụ, hay chính là hành trình đi được của thanh đẩy trong ống bơm. Ở đây ta đo 2 thông số :
  • L1 : Trạng thái nén mà thanh đẩy ngắn nhất.

Trạng thái nén thanh đẩy ngắn nhất
  •  L2 : Trạng thái mở mà thanh đẩy dài nhất.

Chiều dài nhất của hành trình
 
  • H = L2 - L1 : Chiều dài hành trình của thanh đẩy hay chiều cao của ống hình trụ bên trong xi lanh.

Tính bán kính đường tròn đáy ống trụ

Tính bán kính đường tròn đáy ống trụ  hay chính là bán kính bên trong của xi lanh khi đã trừ đi các phần vỏ không được tính vào.
  • Thường với các loại bơm có phần thay dày ta phải tháo luôn ống xi lanh và dùng thước kẹp đo phần đường kính trong luôn, tuy nhiên với các sản phẩm có phần vỏ mỏng ta sẽ đo thông số D ( đường kính ngoài ống trụ ) trước.

Đo đường kính ngoài xi lanh
 
  • Sau đó xác định phần lớp vỏ mỏng ví dụ : tầm 1mm x 2 = 2mm ( do phần vỏ bao quanh, nên để tính đường kính trong phải trừ cả 2 phần tiếp giáp )
  • Đường kính trong d = D - 2, lấy d/2 và ta sẽ được r ( bán kính đường tròn đáy )

Tính thể tích ống trụ hay dung tích bơm

Lúc này, ta áp dụng công thức tính thể tích hình trụ : V=πr²h áp các thông số đã đo vào công thức ta sẽ tính được dung tích bơm.

 
gọi Miễn Phí