Góc vát mũi đục

Góc vát của mũi đục thường được làm với góc 30 độ nhưng cũng có thể nhọn hơn tùy theo mục đích đục, các đo dễ nhất là dùng thước đo góc điện tử

Đơn vị đo: ° (degree)

Các đo góc vát

Sử dụng thước đo góc điện tử để đo, lưu ý phải để cạnh phẳng của mũi đục sát với cạnh thước như hình dưới đây
Đo góc vát
 
Đo mà bị kênh là đo sai
Đo sai
 
 
gọi Miễn Phí