Dung lượng pin

Dung lượng pin hay còn gọi là điện lượng pin được đo bằng lượng điện tích mà pin chứa được

Đơn vị đo: mA·h (mi-li-am-pe giờ)

Về mặt thứ nguyên, điện lượng pin được đo bằng đơn vị điện tích Cu lông, ký hiệu là C. Tuy nhiên trong thực tế người ta sử dụng đơn vị Ah, mAh ( am pe giờ) để dễ tính toán thời lượng sử dụng pin khi đã biết dòng tiêu thụ.

Quả pin 3000mAh
Khi quy đổi, một mAh là 3.6C
Ví dụ quả pin trên có ghi là 3000mAh thì điện lượng của nó là 3.6 * 3000 C hay 10800 Cu lông. Nếu dùng dòng 1Ampe thì nó sẽ dùng được trong 3 giờ (lấy 3000mAh chia cho dòng 1000 mA được 3 giờ)
 
 
 
gọi Miễn Phí