Cỡ danh định túi đồ nghề

Cỡ của túi đồ nghề đo bằng chiếu dài đường chéo đáy túi chứ không đo theo cạnh dài

Đơn vị đo: cm (xen-ti-mét, một phân)

Cách đo

Chúng ta thường nghe nói cỡ của túi đồ nghề afl 13 inch, 17 inch nhưng khi đo kích thước thì không thấy có con số nào trùng cả. Sự thật là cỡ túi đô nghề đo theo chiều dài đường chéo đáy túi. Vật liệu làm túi là đế nhựa hoặc đế cao su rồi may vài nên sẽ khác nhau giữa các túi nên người ta chỉ đo phần nhựa.

Cách tính

Nếu bạn không cầm được sản phẩm trên tay để đo đường chéo nhưng có thông số chiều dài và chiều rộng thì có thể dùng định lý pi-ta-go để tính đường chéo:

Định lý pitago
Ví dụ với chiếu túi sau:
Tính cỡ túi
 
Trong ví dụ trên ta tính được đường chéo  theo pitago là 36cm. Túi cỡ 14 inch thực tế

Túi vải cuộn

Túi vải cuộn không có mặt đế nhưng khi cuộn lại để xách đi nó sẽ tương đương cạnh ngắn nhất và ta lấy cạnh ngắn nhất này làm số đo
Cỡ danh định túi vải cuộn

 
gọi Miễn Phí