Cái mấp thợ mộc, bánh xe lấy dấu

Mấp thợ mộc hay còn gọi là bánh xe lấy dấu gỗ, là một bánh xe sắc , một chốt chỉnh cữ lắp cùng trên một trục thép để vạch dấu sắc nét theo viền

Tìm theo

Lọc

Bạn đang tìm theo

Xóa hết

Tìm sản phẩm theo

Danh mục

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem

Cái mấp thợ mộc là một dụng cụ cho phép vạch dấu trên gỗ bằng một đường đồng dạng với đường viền và luôn cách đường viền một khoảng cách cố định. Mấp đường dùng khi ta muốn gọt bớt gỗ đi chẳng hạn ( mấp - tiếng Việt nghĩa là khác biệt nhỏ và diễn ra liên tục - tiếng Anh là Marking Gause ).

 

Cấu tạo của mấp thợ mộc

mấp thợ mộc

Mấp thợ một có cấu tạo gồm tối thiểu 3 bộ phận
  • Một bánh xe về bản chất là một lưỡi dao cắt tròn
  • Một vòng định cữ 
  • Một trục quay để gắn vòng định cữ và lưỡi dao cắt tròn.
Khi di chuyển bánh dao cắt tròn sẽ vạch một đường đánh dấu theo cạnh của gỗ, song song với cạnh và cách một khoảng cố định.
Chính vì cấu tạo như thế, người ta còn gọi cái mấp thợ mộc là bánh xe lấy dấu

ứng dụng của mấp thợ mộc

Lưu ý là bánh xe lấy dấu của cái mấp có một cạnh vát, nó hướng về phần gỗ được loại bỏ. Ứng dụng của mấp rất đa dạng, ví dụ dưới đây là dùng mấp để đánh dấu khi đục mộng
mấp thợ mộc đánh dấu đục mộng

Phân loại mấp thợ mộc

Mấp thợ mộc cũng có một số loại như

  • Trục của mấp có khắc thước đo khoảng cách hoặc không
  • Số lượng bánh xe đánh dấu để chia là mấp đôi và mấp đơn
Mấp thợ mộc đơn

Mấp thợ mộc đơn có khắc thước

mấp thợ mộc đôi

Mấp thợ mộc đôi gồm 2 bánh xe lấy dấu để vạch ra hai đường song song
 
gọi Miễn Phí