1 câu hỏi hay gặp về Khẩu, đầu tuýp 1/2" lục giác Top

,

Theo thông tin chính thức từ hãng TOP là không có hàng loại hai. Tất cả các đầu tuýp TOP giá rẻ mà ghi là loại 2 đều là hàng nhái

Tìm hiểu thêm

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Nội dung trả lời các câu hỏi thường gặp trên đây được chúng tôi soạn thảo dựa trên các tài liệu mà hãng Top đã công bố và nó không có nghĩa là chúng tôi đại diện cho hãng để công bố. Hãng Top có thể sẽ thay đổi mà chúng tôi chưa kịp cập nhật, do đó chúng tôi không chịu bất cứ trách trách nhiệm gì từ những câu trả lời trên.

 
gọi Miễn Phí