Đục lỗ tròn

Cung cấp các loại đục lỗ tròn để đục lỗ trên gỗ, da, giấy cứng, vải trong ngành may mặc, thủ công

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất
Xem
 1. Đục lỗ 3*8*100mm C-Mart A0107-03

  41 000 VND   35 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 6933409407511, ID:954

  Đục lỗ 3*8*100mm C-Mart A0107-03 là dụng cụ hỗ trợ đắc lực cho công việc đục lỗ thủ công trên: da, vải, giấy,... cần tỉ mỉ và chính xác.

 2. Đục lỗ 4*9*100mm C-Mart A0107-04

  44 000 VND   37 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 6933409407528, ID:955

  Đục lỗ 4*9*100mm C-Mart A0107-04 là dụng cụ đục lỗ tròn chuyên dụng trên các vật liệu như gỗ, da, plastic...

 3. Đục lỗ 5mm C-Mart A0107-05

  46 000 VND   39 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 6933409407535, ID:956

  Đục lỗ 5mm C-mart A0107-05 là dụng cụ đục lỗ tròn chuyên dụng làm đồ handmade trên các vật liệu như gỗ, da, plastic...

 4. Đục lỗ 6*11*110mm C-Mart A0107-06

  49 000 VND   42 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 6933409407542, ID:957

  Đục lỗ 6*11*110mm C-Mart A0107-06 là dụng cụ hỗ trợ đắc lực cho công việc đục lỗ thủ công trên: da, vải, giấy,... cần tỉ mỉ và chính xác.

 5. Đục lỗ 8*13*110mm C-Mart A0107-08

  58 000 VND   49 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 6933409407559, ID:958

  Đục lỗ 8*13*110mm C-Mart A0107-08 là dụng cụ hỗ trợ đắc lực cho công việc đục lỗ thủ công trên: da, vải, giấy,... cần tỉ mỉ và chính xác.

 6. Đục lỗ 10*15*120mm C-Mart A0107-10

  68 000 VND   58 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 6933409407566, ID:959

  Đục lỗ 10*15*120mm C-Mart A0107-10 là dụng cụ hỗ trợ đắc lực trong ngành thủ công như: đục lỗ trên da, vải, giấy...

 7. Đục lỗ 12*17*100mm C-Mart A0107-12

  81 000 VND   69 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 6933409407573, ID:960

  Đục lỗ 12*17*100mm C-mart A0107-12 là dụng cụ đục lỗ tròn chuyên dụng trên các vật liệu như gỗ, da, plastic...

 
gọi Miễn Phí