Cưa cắt chốt ngang, cưa ngang

Cưa cắt chốt gỗ còn gọi là cưa ngang chính xác có lưỡi cưa nhỏ, chuyên cưa theo mặt phẳng ngang thay vì thẳng đứng như các cưa thông thường

Tìm theo

Lọc

Bạn đang tìm theo

Xóa hết

Tìm sản phẩm theo

Danh mục

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem

Cưa ngang, ( horizontal dovetail saw - cưa mộng ngang ) có hình dạng đặc biệt với mục đích cưa theo mặt phẳng ngang thay vì thẳng đứng như các loại cưa cắt.

Cưa ngang cũng không phải là cưa xẻ, cưa xẻ có răng cưa to và thưa còn cưa ngang có răng nhỏ và dày. Cưa ngang thường được chế tạo từ bản thép mỏng, có thể uốn dẻo được hoặc không\

Trong một số trường hợp sử dụng cưa ngang, phổ biết nhất là cưa bỏ các chốt gỗ thừa, mộng gỗ thừa, nên cưa ngang còn gọi là cưa chốt gỗ, hoặc cưa mộng ngang
Sửa dung cưa ngang

Sử dụng cưa ngang để cắt bỏ phần thừa của nẹp cửa

Cưa chốt gỗ

Sửa dụng cưa ngang để cắt bỏ phần chốt gỗ thừa trên mặt phẳng

Các loại cưa ngang

Các nước có nghề mộc phát triển cầu kỳ thì đều có dụng cụ cưa ngang này nên ngưởi ta có thể gọi là cưa ngang kiểu Nhật, cưa ngang kiểu Đức, cưa ngang kiểu Pháp. 

Cưa ngang cũng khác nhau theo số lượng cạnh có răng cưa hay không như cưa ngang một hàng lưỡi, cưa ngang 2 hàng lưỡi, cưa ngang 4 hàng lưỡi
Cưa ngang kiểu Đức
Cưa ngang kiểu Đức còn gọi là cưa mộng ngang, có sống cưa cứng, một hàng lưỡi

Cưa ngang kiểu Nhật
Cưa ngang kiểu Nhật, có 2 hàng lưỡi hai cạnh, phần tra cán nhỏ để uốn dẻo được

cưa cắt chốt kiểu pháp

Cưa cắt chốt kiểu Pháp có thẻ có 2 đến 4 hàng lưỡi cho linh động, thợ xây cũng sử dụng khi lắp ráp cửa
 
gọi Miễn Phí