Chổi than Makita

Chuyên cung cấp chổi than makia chính hãng, cho mọi loại dụng cụ của hãng Makita

Tìm theo

Lọc

Bạn đang tìm theo

 • Khoảng giá (38 000 - 61 000):

  Tối thiểu

  Tối đa

Xóa hết

Tìm sản phẩm theo

Hãng sản xuất

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem
 1. Chổi than CB-325 Makita B-195001-2

  38 000 VND   34 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004755, ID:4755

  Một chổi than Makita sử dụng trong công nghiệp sản xuất điện là một vật dẫn điện, được tạo ra từ một số lớp nguyên tố carbon, phục vụ duy trì kết nối điện giữa bộ phận tĩnh (stato) và các phần chuyển động của máy móc hoặc thiết bị.

 2. Chổi than CB-411A Makita B-80391

  39 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004757, ID:4757

  Một chổi than Makita sử dụng trong công nghiệp sản xuất điện là một vật dẫn điện, được tạo ra từ một số lớp nguyên tố carbon, phục vụ duy trì kết nối điện giữa bộ phận tĩnh (stato) và các phần chuyển động của máy móc hoặc thiết bị.

 3. Chổi than CB-51A Makita B-80232

  43 000 VND   39 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004750, ID:4750

  Một chổi than Makita sử dụng trong công nghiệp sản xuất điện là một vật dẫn điện, được tạo ra từ một số lớp nguyên tố carbon, phục vụ duy trì kết nối điện giữa bộ phận tĩnh (stato) và các phần chuyển động của máy móc hoặc thiết bị.

 4. Chổi than CB-64 Makita B-80254

  43 000 VND   39 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004751, ID:4751

  Một chổi than Makita sử dụng trong công nghiệp sản xuất điện là một vật dẫn điện, được tạo ra từ một số lớp nguyên tố carbon, phục vụ duy trì kết nối điện giữa bộ phận tĩnh (stato) và các phần chuyển động của máy móc hoặc thiết bị.

 5. Chổi than CB-100A Makita B-80298

  43 000 VND   39 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004752, ID:4752

  Một chổi than Makita sử dụng trong công nghiệp sản xuất điện là một vật dẫn điện, được tạo ra từ một số lớp nguyên tố carbon, phục vụ duy trì kết nối điện giữa bộ phận tĩnh (stato) và các phần chuyển động của máy móc hoặc thiết bị.

 6. Chổi than CB-153A Makita B-80329

  48 000 VND   43 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004753, ID:4753

  Một chổi than Makita sử dụng trong công nghiệp sản xuất điện là một vật dẫn điện, được tạo ra từ một số lớp nguyên tố carbon, phục vụ duy trì kết nối điện giữa bộ phận tĩnh (stato) và các phần chuyển động của máy móc hoặc thiết bị.

 7. Chổi than CB-459 Makita 195026-6

  50 000 VND   45 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004758, ID:4758

  Một chổi than Makita sử dụng trong công nghiệp sản xuất điện là một vật dẫn điện, được tạo ra từ một số lớp nguyên tố carbon, phục vụ duy trì kết nối điện giữa bộ phận tĩnh (stato) và các phần chuyển động của máy móc hoặc thiết bị.

 8. Chổi than CB-303A Makita B-80379

  54 000 VND   49 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004756, ID:4756

  Một chổi than Makita sử dụng trong công nghiệp sản xuất điện là một vật dẫn điện, được tạo ra từ một số lớp nguyên tố carbon, phục vụ duy trì kết nối điện giữa bộ phận tĩnh (stato) và các phần chuyển động của máy móc hoặc thiết bị.

 9. Chổi than CB-203A Makita B-80341

  61 000 VND   55 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004754, ID:4754

  Một chổi than Makita sử dụng trong công nghiệp sản xuất điện là một vật dẫn điện, được tạo ra từ một số lớp nguyên tố carbon, phục vụ duy trì kết nối điện giữa bộ phận tĩnh (stato) và các phần chuyển động của máy móc hoặc thiết bị.

 
gọi Miễn Phí