Túi lưới bao trái cây

Túi lưới bao trái cây là các sợi ni lông được đan thành các mắt lưới nhỏ bao quanh trái cây cần bảo vệ khiến côn trùng không châm trích được

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem
 1. Túi lưới bao trái 15x10cm

  1 500 VND

  Mã sản phẩm: 24001765, ID:1765

  Túi lưới bao trái 15x10cm bảo vệ cây trái khỏi côn trùng, sâu bệnh, tia cực tím,... giúp nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Ngoài ra còn có thể sử dụng túi lưới để bảo quản, cất giữ nông sản sau khi thu hoạch. Sản phẩm là "trợ thủ đắc lực" cho những nhà nông, nhà làm vườn chuyên nghiệp.

 2. Túi lưới bao trái 15x25cm

  2 100 VND

  Mã sản phẩm: 24001766, ID:1766

  Túi lưới bao trái 15x25cm bảo vệ cây trái khỏi côn trùng, sâu bệnh, tia cực tím,... giúp nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Ngoài ra còn có thể sử dụng túi lưới để bảo quản, cất giữ nông sản sau khi thu hoạch. Sản phẩm là "trợ thủ đắc lực" cho những nhà nông, nhà làm vườn chuyên nghiệp.

 3. Túi lưới bao trái 20x30cm

  3 000 VND

  Mã sản phẩm: 24001767, ID:1767

  Túi lưới bao trái 20x30cm bảo vệ cây trái khỏi côn trùng, sâu bệnh, tia cực tím,... giúp nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Ngoài ra còn có thể sử dụng túi lưới để bảo quản, cất giữ nông sản sau khi thu hoạch. Sản phẩm là "trợ thủ đắc lực" cho những nhà nông, nhà làm vườn chuyên nghiệp.

 4. Túi lưới bao trái 25x35cm

  4 000 VND

  Mã sản phẩm: 24001768, ID:1768

  Túi lưới bao trái 25x35cm bảo vệ cây trái khỏi côn trùng, sâu bệnh, tia cực tím,... giúp nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Ngoài ra còn có thể sử dụng túi lưới để bảo quản, cất giữ nông sản sau khi thu hoạch. Sản phẩm là "trợ thủ đắc lực" cho những nhà nông, nhà làm vườn chuyên nghiệp.

 5. Túi lưới bao trái 55x35cm

  5 000 VND

  Mã sản phẩm: 24001769, ID:1769

  Túi lưới bao trái 55x35cm bảo vệ cây trái khỏi côn trùng, sâu bệnh, tia cực tím,... giúp nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Ngoài ra còn có thể sử dụng túi lưới để bảo quản, cất giữ nông sản sau khi thu hoạch. Sản phẩm là "trợ thủ đắc lực" cho những nhà nông, nhà làm vườn chuyên nghiệp.

 6. Túi lưới bao trái 45x30cm

  5 000 VND

  Mã sản phẩm: 24001770, ID:1770

  Túi lưới bao trái 45x30cm bảo vệ cây trái khỏi côn trùng, sâu bệnh, tia cực tím,... giúp nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Ngoài ra còn có thể sử dụng túi lưới để bảo quản, cất giữ nông sản sau khi thu hoạch. Sản phẩm là "trợ thủ đắc lực" cho những nhà nông, nhà làm vườn chuyên nghiệp.

 
gọi Miễn Phí