Catalogue Khẩu vặn ốc - Trang 3

Cung cấp catalogue Tuýp vặn ốc lẻ C-Mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Tuýp vặn ốc lẻ C-Mart Tools với chiết khấu cao

 1. Đầu típ lục giác dài 1/2" 32mm

  Số định danh mặt hàng: 11761

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0421-32
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Chrome Molybdenum
  - Màu sắc: Đen
  - Chất liệu bề mặt: Phốt Phát Đen
  - Kích cỡ: 32mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 2. Đầu típ lục giác dài 1/2" 30mm

  Số định danh mặt hàng: 11760

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0421-30
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Chrome Molybdenum
  - Màu sắc: Đen
  - Chất liệu bề mặt: Phốt Phát Đen
  - Kích cỡ: 30mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 3. Đầu típ lục giác dài 1/2" 28mm

  Số định danh mặt hàng: 11759

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0421-28
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Chrome Molybdenum
  - Màu sắc: Đen
  - Chất liệu bề mặt: Phốt Phát Đen
  - Kích cỡ: 28mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 4. Đầu típ lục giác dài 1/2" 27mm

  Số định danh mặt hàng: 11758

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0421-27
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Chrome Molybdenum
  - Màu sắc: Đen
  - Chất liệu bề mặt: Phốt Phát Đen
  - Kích cỡ: 27mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 5. Đầu típ lục giác dài 1/2" 26mm

  Số định danh mặt hàng: 11757

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0421-26
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Chrome Molybdenum
  - Màu sắc: Đen
  - Chất liệu bề mặt: Phốt Phát Đen
  - Kích cỡ: 26mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 6. Đầu típ lục giác dài 1/2" 25mm

  Số định danh mặt hàng: 11756

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0421-25
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Chrome Molybdenum
  - Màu sắc: Đen
  - Chất liệu bề mặt: Phốt Phát Đen
  - Kích cỡ: 25mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 7. Đầu típ lục giác dài 1/2" 24mm

  Số định danh mặt hàng: 11755

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0421-24
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Chrome Molybdenum
  - Màu sắc: Đen
  - Chất liệu bề mặt: Phốt Phát Đen
  - Kích cỡ: 24mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 8. Đầu típ lục giác dài 1/2" 23mm

  Số định danh mặt hàng: 11754

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0421-23
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Chrome Molybdenum
  - Màu sắc: Đen
  - Chất liệu bề mặt: Phốt Phát Đen
  - Kích cỡ: 23mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 9. Đầu típ lục giác dài 1/2" 22mm

  Số định danh mặt hàng: 11753

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0421-22
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Chrome Molybdenum
  - Màu sắc: Đen
  - Chất liệu bề mặt: Phốt Phát Đen
  - Kích cỡ: 22mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 10. Đầu típ lục giác dài 1/2" 21mm

  Số định danh mặt hàng: 11752

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0421-21
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Chrome Molybdenum
  - Màu sắc: Đen
  - Chất liệu bề mặt: Phốt Phát Đen
  - Kích cỡ: 21mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 11. Đầu típ lục giác dài 1/2" 20mm

  Số định danh mặt hàng: 11751

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0421-20
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Chrome Molybdenum
  - Màu sắc: Đen
  - Chất liệu bề mặt: Phốt Phát Đen
  - Kích cỡ: 20mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 12. Đầu típ lục giác dài 1/2" 19mm

  Số định danh mặt hàng: 11750

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0421-19
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Chrome Molybdenum
  - Màu sắc: Đen
  - Chất liệu bề mặt: Phốt Phát Đen
  - Kích cỡ: 19mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 13. Đầu típ lục giác dài 1/2" 18mm

  Số định danh mặt hàng: 11749

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0421-18
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Chrome Molybdenum
  - Màu sắc: Đen
  - Chất liệu bề mặt: Phốt Phát Đen
  - Kích cỡ: 18mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 14. Đầu típ lục giác dài 1/2" 17mm

  Số định danh mặt hàng: 11748

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0421-17
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Chrome Molybdenum
  - Màu sắc: Đen
  - Chất liệu bề mặt: Phốt Phát Đen
  - Kích cỡ: 17mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 15. Đầu típ lục giác dài 1/2" 16mm

  Số định danh mặt hàng: 11747

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0421-16
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Chrome Molybdenum
  - Màu sắc: Đen
  - Chất liệu bề mặt: Phốt Phát Đen
  - Kích cỡ: 16mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 16. Đầu típ lục giác dài 1/2" 15mm

  Số định danh mặt hàng: 11746

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0421-15
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Chrome Molybdenum
  - Màu sắc: Đen
  - Chất liệu bề mặt: Phốt Phát Đen
  - Kích cỡ: 15mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 17. Đầu típ lục giác dài 1/2" 14mm

  Số định danh mặt hàng: 11745

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0421-14
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Chrome Molybdenum
  - Màu sắc: Đen
  - Chất liệu bề mặt: Phốt Phát Đen
  - Kích cỡ: 14mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 18. Đầu típ lục giác dài 1/2" 13mm

  Số định danh mặt hàng: 11744

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0421-13
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Chrome Molybdenum
  - Màu sắc: Đen
  - Chất liệu bề mặt: Phốt Phát Đen
  - Kích cỡ: 13mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 19. Đầu típ lục giác dài 1/2" 12mm

  Số định danh mặt hàng: 11743

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0421-12
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Chrome Molybdenum
  - Màu sắc: Đen
  - Chất liệu bề mặt: Phốt Phát Đen
  - Kích cỡ: 12mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 20. Đầu típ lục giác dài 1/2" 11mm

  Số định danh mặt hàng: 11742

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0421-11
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Chrome Molybdenum
  - Màu sắc: Đen
  - Chất liệu bề mặt: Phốt Phát Đen
  - Kích cỡ: 11mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 21. Đầu típ lục giác dài 1/2" 10mm

  Số định danh mặt hàng: 11741

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0421-10
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Chrome Molybdenum
  - Màu sắc: Đen
  - Chất liệu bề mặt: Phốt Phát Đen
  - Kích cỡ: 10mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 22. đầu típ mở buri 21mm-1/2

  Số định danh mặt hàng: 11660

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 96 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0296-21
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Vanadium mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 21mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 23. đầu típ mở buri 16mm-1/2

  Số định danh mặt hàng: 11659

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp, 216 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0296-16
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Vanadium mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 16mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 24. Đầi típ lục giác 1/4" dài 14mm

  Số định danh mặt hàng: 11658

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0295-14
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Vanadium mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 14mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 25. Đầi típ lục giác 1/4" dài 5mm

  Số định danh mặt hàng: 11657

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0295-13
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Vanadium mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 13mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 26. Đầi típ lục giác 1/4" dài 12mm

  Số định danh mặt hàng: 11656

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0295-12
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Vanadium mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 12mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 27. Đầi típ lục giác 1/4" dài 11mm

  Số định danh mặt hàng: 11655

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0295-11
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Vanadium mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 11mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 28. Đầi típ lục giác 1/4" dài 10mm

  Số định danh mặt hàng: 11654

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 12 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0295-10
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Vanadium mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 10mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 29. Đầi típ lục giác 1/4" dài 9mm

  Số định danh mặt hàng: 11653

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 24 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0295-09
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Vanadium mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 9mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 30. Đầi típ lục giác 1/4" dài 8mm

  Số định danh mặt hàng: 11652

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 24 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0295-08
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Vanadium mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 8mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 31. Đầi típ lục giác 1/4" dài 7mm

  Số định danh mặt hàng: 11651

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 24 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0295-07
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Vanadium mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 7mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 32. Đầi típ lục giác 1/4" dài 6mm

  Số định danh mặt hàng: 11650

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 24 cái/hộp

  Thông số sản phẩm:
  - Model: F0295-06
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  - Chất liệu: Thép Vanadium mạ Chrome
  - Màu sắc: Xám bóng
  - Kích cỡ: 6mm
  - Bảo hành: 12 tháng

    1 2 3 4 ... 12 13 14  
 
gọi Miễn Phí