Catalogue Khẩu vặn ốc - Trang 14

Cung cấp catalogue Tuýp vặn ốc lẻ C-Mart Tools đầy đủ nhất, nhận làm báo giá Tuýp vặn ốc lẻ C-Mart Tools với chiết khấu cao

 1. Đầu vít Ø4

  Số định danh mặt hàng: 10811

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0404-PH0-2.5
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 40mm
  - Đầu mũi khoan: PH0
  - Đuôi mũi khoan: Ø4
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 2. Đầu vít Ø4

  Số định danh mặt hàng: 10810

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0404-PH0-2.0
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 40mm
  - Đầu mũi khoan: PH0
  - Đuôi mũi khoan: Ø4
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 3. Đầu vít Ø4

  Số định danh mặt hàng: 10809

  Đơn vị: cái

  Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp, 1 cái/thùng

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0404-PH00-1.6
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 40mm
  - Đầu mũi khoan: PH00
  - Đuôi mũi khoan: Ø4
  - Quy cách đóng gói: Vỉ nhựa
  - Bảo hành: 12 tháng

 4. Đầu vít Ø3

  Số định danh mặt hàng: 10808

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0403-PH2-6.0
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 60mm
  - Đầu mũi vít: PH2
  - Đuôi mũi vít: 6.35mm-1/4"
  - Thân vít: Φ6mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 5. Đầu vít Ø3

  Số định danh mặt hàng: 10807

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0403-PH2-4.5
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 50mm
  - Đầu mũi vít: PH2
  - Đuôi mũi vít: 6.35mm-1/4"
  - Thân vít: Φ4.5mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 6. Đầu vít Ø3

  Số định danh mặt hàng: 10806

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0403-PH1-4.5
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 50mm
  - Đầu mũi vít: PH1
  - Đuôi mũi vít: 6.35mm-1/4"
  - Thân vít: Φ4.5mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 7. Đầu vít Ø3

  Số định danh mặt hàng: 10805

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0403-PH1-3.0
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 50mm
  - Đầu mũi vít: PH1
  - Đuôi mũi vít: 6.35mm-1/4"
  - Thân vít: Φ3mm
  - Bảo hành: 12 tháng

 8. Đầu vít sao T30

  Số định danh mặt hàng: 10804

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0402-T30-50
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 50mm
  - Đầu mũi vít: T30
  - Đuôi mũi vít: 6.35mm-1/4"
  - Bảo hành: 12 tháng

 9. Đầu vít sao T25

  Số định danh mặt hàng: 10803

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0402-T25-50
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 50mm
  - Đầu mũi vít: T25
  - Đuôi mũi vít: 6.35mm-1/4"
  - Bảo hành: 12 tháng

 10. Đầu vít sao T20

  Số định danh mặt hàng: 10802

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0402-T20-50
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 50mm
  - Đầu mũi vít: T20
  - Đuôi mũi vít: 6.35mm-1/4"
  - Bảo hành: 12 tháng

 11. Đầu vít sao T15

  Số định danh mặt hàng: 10801

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0402-T15-50
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 50mm
  - Đầu mũi vít: T15
  - Đuôi mũi vít: 6.35mm-1/4"
  - Bảo hành: 12 tháng

 12. Đầu vít sao T10

  Số định danh mặt hàng: 10800

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0402-T10-50
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 50mm
  - Đầu mũi vít: T10
  - Đuôi mũi vít: 6.35mm-1/4"
  - Bảo hành: 12 tháng

 13. Đầu vít lục giác H6

  Số định danh mặt hàng: 10799

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0401-H6
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 50mm
  - Đầu mũi vít: H6
  - Đuôi mũi vít: 6.35mm-1/4"
  - Bảo hành: 12 tháng

 14. Đầu vít lục giác H5

  Số định danh mặt hàng: 10798

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C-Mart C0401-H5
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 50mm
  - Đầu mũi vít: H5
  - Đuôi mũi vít: 6.35mm-1/4"
  - Bảo hành: 12 tháng

 15. Đầu vít lục giác H4

  Số định danh mặt hàng: 10797

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0401-H4
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 50mm
  - Đầu mũi vít: H4
  - Đuôi mũi vít: 6.35mm-1/4"
  - Bảo hành: 12 tháng

 16. Đầu vít lục giác H3

  Số định danh mặt hàng: 10796

  Đơn vị: cái

  Thông số sản phẩm:
  - Model: C0401-H3
  - Xuất xứ: Đài Loan
  - Chất liệu: Thép S2
  - Chiều dài: 50mm
  - Đầu mũi vít: H3
  - Đuôi mũi vít: 6.35mm-1/4"
  - Bảo hành: 12 tháng

    1 2 3 ... 12 13 14
 
gọi Miễn Phí